การบรรยายพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

โครงการพัฒนากิจกรรมเสริมความเป็นครู โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


ภาพกิจกรรม

FirstPrev[1]2345NextLast v
FirstPrev[1]2345NextLast v
Share This Post: