โครงการผู้ปกครองสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการผู้ปกครองสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2558 จัดขึ้นในวันที่ 20 กรกฏาคม 2558 ณ ห้อง CE 07208 อาคารเรียนรวมหลังใหม่ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลนิสิตระหว่างผู้ปกครองนิสิตและวิทยาลัยการศึกษา


ภาพกิจกรรม

FirstPrev[1]23456NextLast v
FirstPrev[1]23456NextLast v
Share This Post: