การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

โครงการพัฒนากิจกรรมเสริมความเป็นครู กิจกรรมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น “หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)” สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๓ วิทยาลัยการศึกษา จัดขั้นในวันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2558 บริเวณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาและบริเวณหอประชุมพญางำเมือง


ภาพกิจกรรม

FirstPrev[1]234567767778NextLast v
FirstPrev[1]234567767778NextLast v
Share This Post: