โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตครูด้านทักษะการใช้และผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน สำหรับนิสิตครูชั้นปีที่ 4

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตครูด้านทักษะการใช้และผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน สำหรับนิสิตครูชั้นปีที่ 4 (รหัส 55) ที่ห้อง PN 1 ในวันที่ 19 มีนาคม 59 และ PN 2 ในวันที่ 20 มีนาคม 59


ภาพกิจกรรม

FirstPrev[1]234567343536NextLast v
FirstPrev[1]234567343536NextLast v
Share This Post: